3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ , วีซ่าธุรกิจ , วีซ่าเยี่ยมเยียน, วีซ่าพำนักชั่วคราว, พำนักระยะสั้น, เยี่ยมครอบครัว,เยี่ยมเพื่อน หรือ คนรู้จัก , รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา , วีซ่าเชงเก้น , วีซ่าท่องเที่ยวยุโรป, วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา, วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ , วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย , วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน , วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย, วีซ่าท่องเที่ยวจีน, วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น, วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี และวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลก เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ETHAIVISA

Basic

฿1,990 บาท

 • ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

Standard

฿4,490 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ

Hot Premium

฿6,900 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี จดหมายแนะนำตัว
  ฟรี บริการแปลเอกสารไม่จำกัด
  ฟรี วิเคราะห์เคสงานแบบ Exclusive
  ฟรี คอร์สติวบทสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ
  ฟรี มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริการตลอดในวันยื่นเอก
          สารและสัมภาษณ์


❌ ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง ❌

วีซ่าแบบชั่วคราว (Non-Immigrant / Temporary Visit)

การขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน/เพื่อน/ครอบครัว)และวีซ่าธุรกิจ มีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่สิ่งสำคัญที่ผู้ขอวีซ่าจะต้องดำเนินการในทุกประเทศ คือ การแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญ จะต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสารหลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Host/Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

คุณสมบัติสำคัญในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว

 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน : และความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Host/Sponsor) : เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไข : ในการสมัครประเภทวีซ่านั้นๆ อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Host/Sponsor) : ต้องแสดงเอกสารหลักฐานความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือต่อสถานทูต

ข้อเสนอแนะ : ผู้สมัครจะต้องให้ความสำคัญกับการแสดงหลักฐานที่ชัดเจนในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า

ระยะการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน-ธุรกิจ

ระยะเวลาการอนุมัติวีซ่าในแต่ละสถานทูตจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานทูต ดังนี้

 • สถานทูตอังกฤษ : ตามระยะเวลาที่ขอ แต่ไม่เกิน 6 เดือน
 • สถานทูตออสเตรเลีย : ตามระยะเวลาที่ขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • กลุ่มเชงเกน (ยุโรป) : ตามระยะเวลาที่ขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • สถานทูตอเมริกา : ตามระยะเวลาที่ขอ แต่ไม่เกิน 10 ปี

ในบางกรณี อาจสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือนแบบระยะยาวได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถานทูต

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

 1. หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่าย : ตามที่สถานทูตกำหนด
 3. หลักฐานการทำงาน
 4. แผนการเดินทาง
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม
 6. สำเนาเอกสารส่วนตัว : เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. เอกสารประกันการเดินทาง
 9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

74 ประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า อัพเดต 2024

เพื่อนบ้านอาเซียน (ASEAN)

โซนเอเชีย (Asia)

โซนตะวันออกกลาง (Middle East)

โซนยุโรป (Europe)

โซนโอเชียเนีย (Oceania)

โซนแอฟริกา (Africa)

โซนแคริบเบียน (Caribbean)

โซนอเมริกา (America)

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.