3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ , วีซ่าธุรกิจประเทศไอซ์แลนด์, วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศไอซ์แลนด์ , วีซ่าเดินทางไอซ์แลนด์ ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ETHAIVISA

Basic

฿1,990 บาท

 • ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

Standard

฿4,490 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ

Hot Premium

฿6,900 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ
  ฟรี บริการแปลเอกสารไม่จำกัด
  ฟรี วิเคราะห์เคสงานแบบ Exclusive
  ฟรี คอร์สติวบทสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ
  ฟรี มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริการตลอดในวันยื่นเอก
          สารและสัมภาษณ์


❌ ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง ❌
วีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์ (Iceland)

เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของยุโรปและมีความเป็นเอกราช เป็นประเทศหนึ่งที่มีลักษณะภูมิศาสตร์สวยงามอย่างมาก มีภูเขาไฟและน้ำตกที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่หลากหลายและมีเสน่ห์อันพิเศษ ที่นำมาซึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ

สถานทูตไอซ์แลนด์ (Iceland EMBASSY)

ที่ตั้ง Consulate General of Iceland : 2207 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 สถานทูตไอซ์แลนด์ ในกูเกิลแมป
Tel. 02 289 1121-5
Fax. -
E-mail. markviravan@hotmail.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-15:30
เวลารับวีซ่า -
การขอวีซ่าไอซ์แลนด์

คู่มือขั้นตอนการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจํานวนมากใฝ่ฝันอยากเดินทางสู่ดินแดนแห่งน้ําแข็งที่งดงามแห่งไอซ์แลนด์ แต่กระบวนการขอวีซ่ายังคงสร้างความสับสนให้กับหลายคน บทความนี้จึงอยากมอบคู่มือขั้นตอนการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ที่ง่าย สะดวก แม่นยํา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

 • 1. : เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสม
 • 2. : จัดเตรียมเอกสารตามรายการที่กําหนด
 • 3. : นัดวันยื่นเอกสารแล้วรอผลอนุมัติ

ด้วยคู่มือนี้ หวังว่าทุกคนจะได้รับความสะดวกมากขึ้น ในการเตรียมตัวขอวีซ่าเพื่อการเดินทางสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งไอซ์แลนด์อย่างแน่นอน

การทำวีซ่านั้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 15 วัน อย่างไรก็ตามหากต้องการดำเนินเรื่องเร็วกว่านั้น ผู้เดินทางสามารถเขียนใบคำร้องขอเพิ่มเติมได้ที่ VFS Denmark

ขั้นตอนที่ 1
ทำการนัดหมายกับสถานทูต สำหรับการทำวีซ่าไอซ์แลนด์ หรือ วีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องทำการนัดหมาย เพื่อยื่นเอกสารต่างๆ กับทางสถานทูตเดนมาร์กผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สถานทูตเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น ให้คุณดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูล และ เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 2
เตรียมเอกสารยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์ สำหรับการพิจารณาของสถานทูต การเตรียมเอกสารขอวีซ่าไอซ์แลนด์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากการพิจารณาความพร้อมในการเดินทาง, ความน่าเชื่อถือของผู้เดินทาง รวมไปถึงสถานะการเงินของเรา ขึ้นอยู่กับเอกสารเหล่านี้ โดยเอกสารยื่นวีซ่าจำเป็นสำหรับยื่นวีซ่า มีดังนี้
 • : Checklist สําหรับนักท่องเที่ยว ให้พิมพ์ออกมาแล้วทําเครื่องหมายถูกในช่องที่เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว พร้อมเซ็นชื่อกํากับ
 • : จองวันเวลายื่นคําร้องขอวีซ่าออนไลน์ แล้วพิมพ์ใบนัดหมายออกมา
 • : กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าเดินทางไปประเทศสมาชิกเชงเก้นที่เว็บ Application for Schengen Visa
 • : รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • : หนังสือเดินทางตัวจริง+สําเนา อายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • : สําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีตราประทับวีซ่า
 • : ทําประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร
 • : จองตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมพิมพ์ E-Ticket
 • : วางแผนการเดินทางรายวัน โดยละเอียด
 • : จองห้องพักโรงแรมไว้ล่วงหน้า แล้วพิมพ์ใบยืนยัน
 • : เอกสารทางการเงินจากธนาคาร ประกอบด้วย หนังสือรับรองเงินฝาก เป็นสกุลเงินยูโร / Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • : ใบรับรองการทํางานภาษาอังกฤษตัวจริง+สําเนา
 • : ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • : ใบเสร็จชําระค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์ ประมาณ 3,400 บาท
ขั้นตอนที่ 3
เดินทางไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ด้วยตัวเอง หลังจากที่คุณได้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์อย่างครบถ้วน จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเดินทางไปยื่นเอกสารกับสถานทูตด้วยตัวเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เดินทางจะถูกขอเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เช่น ลายนิ้วมือ ดวงตา และ ต้องถ่ายรูปกับทางศูนย์รับเรื่องด้วยเช่นกัน

หลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นไปไอซ์แลนด์ ด้วยคู่มือฉบับละเอียดจากเรา

การถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นสําหรับเดินทางไปยังไอซ์แลนด์ เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและน่าผิดหวังอย่างมาก ดังนั้นเราจึงมีคู่มือฉบับละเอียด เพื่อช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงสาเหตุการปฏิเสธวีซ่าต่างๆ ได้ อาทิ

 • : เตรียมเอกสารแสดงความมั่นคงทางการเงิน และการทํางานอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • : ระบุแผนเดินทางและวันกลับอย่างชัดเจนในเอกสาร
 • : เตรียมพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์อย่างดี

ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้อย่างรอบคอบ

เพื่อให้โอกาสผ่านการพิจารณาวีซ่าสูงสุดและได้เดินทางไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือที่ไอซ์แลนด์อย่างแน่นอน คู่มือการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อการเดินทางสู่ดินแดนน้ําแข็งไอซ์แลนด์

หากคุณกําลังวางแผนเดินทางไปยังไอซ์แลนด์ เราแนะนําให้เริ่มขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับวีซ่าทันตามกําหนดการ

EThaiVisa เรามีคู่มือขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้นไปไอซ์แลนด์อย่างละเอียด พร้อมตอบข้อสงสัยต่างๆ อาทิ เอกสารยื่นวีซ่า, วิธีเตรียมเอกสาร, ขั้นตอนการยื่น และการเพิ่มโอกาสผ่านการพิจารณา เพื่อให้คุณเดินทางไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือได้อย่างแน่นอน

Ethaivisa สํารวจโลกได้อย่างสบายใจ ปล่อยให้เรามาจัดการความซับซ้อนในการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือนให้คุณ เริ่มต้นการเดินทางด้วยความสบายใจและไร้อุปสรรค สมัครตอนนี้ - เที่ยวไปกับเรา!

สนใจติดต่อ www.ethaivisa.com 'Your Trusted Visa Partner'

Whatsapp : WhatsApp
Line : @EThaivisa (มี @ นำหน้า)
facebook : EThaiVisa
tiktok : ethaivisa
IG : ethaivisa
email : service@ethaivisa.com
โทร : 062-714-2222
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 8.30-17.30 น.

**#EthaiVisa #ThailandNonBVisa #WorkInThailand #ThaiVisaExperts**

ในกรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เชิญสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ออกวีซ่า แต่โดยทั่วไปอาจรวมถึง

 • 1. หนังสือเชิญ (Invitation Letter) ดหมายที่เขียนโดยผู้เชิญ โดยปกติจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยือน, ความสัมพันธ์กับผู้ที่เชิญ, ระยะเวลาของการเยือน, และรายละเอียดการเข้าพัก (เช่น ที่อยู่ที่พัก)
 • 2. หลักฐานการเงิน : อาจเป็นรายได้, ใบแสดงรายได้ (payslips), หรือหนังสือยืนยันจากธนาคาร เพื่อแสดงว่าผู้เชิญมีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเยี่ยมเยือน.
 • 3. สำเนาเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ : เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, หรือเอกสารที่แสดงสถานะการอยู่อาศัยในประเทศที่ออกวีซ่า (เช่น วีซ่า, ใบอนุญาตการทำงาน, การ์ดการอยู่อาศัยถาวร).
 • 4. หลักฐานการทำงานหรือการศึกษา : ในบางกรณี, ผู้เชิญอาจต้องแสดงหลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในประเทศที่พำนัก.
 • 5. หลักฐานที่อยู่อาศัย : เช่น สัญญาเช่าบ้าน, หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน, หรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค.
 • 6. ประกันการเดินทาง : ในบางกรณี, อาจต้องการหลักฐานประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาการเยี่ยมเยือน
 • 7. หนังสือรับรองจากที่ทำงาน : หากผู้เชิญเป็นพนักงานหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง.
 • 8. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต : บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับเอกสารเชิญ.
 • แบบสอบถาม : (เฉพาะบางที่)

** โปรดทราบว่าเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูต
หรือกงสุลที่ทำการขอวีซ่า แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือปรึกษา ETHAIVISA เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องและแน่นอน.**

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี
วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยวสวิส
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยวสเปน
วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวกรีซ
วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์
วีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม
วีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย
วีซ่าท่องเที่ยวเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยวลัตเวีย
วีซ่าท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์
วีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวมอลตา
วีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยวจีน

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา